VISION AND MISSION

VISI


Menjadi peneraju pasaran antarabangsa bagi snek tradisi Malaysia.


MISI


1. Mempertahankan rasa dan keaslian produk makanan tradisi.


2. Mempunyai pengedar Antarabangsa.


3. Mempunyai hub di setiap negeri/negara bagi memudahkan pengurusan pengagihan stok dan kawalan kualiti.


4. Mempunyai sistem Akademi Latihan yang berkesan.


5. Mempunyai duta untuk membawa jenama Hedy’s.


6. Mengukuhkan sistem kewangan dan pengurusan dalaman syarikat.


7. Mewujudkan packaging yang menarik perhatian masyarakat.


8. Mewujudkan sistem melahirkan usahawan dan usahawan sedia ada yang produktif agar lebih efficient.


9. Mempunyai sistem penghantaran yang bersepadu.


10.Menarik minat pelabur dalam dan luar negara.


11.Menjadi snek kegemaran seluruh negara di semua peringkat umur.


12.Menjadi platform kepada usahawan untuk menjana pendapatan dengan produk snek tradisi Melayu.


13.Menjadi penyumbang kepada tumbesaran ekonomi negara.


14.Menyediakan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor.


15.Menginovasi produk agar tahan lama dan mudah untuk diuruskan.


16. Tarik perhatian semua sektor berkepentingan untuk membantu mempercepatkan ke peringkat Antarabangsa.


17. Setiap negeri dan negara mempunyai usahawan Hedy’s untuk menarik perhatian Stakeholder.


18. Menguatkan brand Hedy’s dengan penguasaan pemasaran menyeluruh di semua platform.


Best viewed in Chrome Browser. Login to AVANA Dashboard.
Copyright Reserved 2022
Powered with
by AVANA
Click Below To Share